Zveme vás na odbornou konferenci

27.DNY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ

ATZK, z.s. – Asociace pro tepelné zpracování kovů ve spolupráci s firmou ECOSOND s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci
27.DNY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ.

Referáty budou mít formu přednášek a posterů. Zájemci z řad výrobců zařízení mohou využít foyer přednáškového sálu pro instalaci posterů, malých expozic, výstavky prospektů, včetně informační služby, která bude probíhat během celé doby konání konference.

Prezentace firem

Zájemci z řad výrobců zařízení mohou využít chodby hotelu v blízkosti přednáškového sálu pro instalaci posterů, malých expozic, výstavky prospektů, informační služby. Pro reklamu bude vyčleněna i část sborníku přednášek. Závazná objednávka s ceníkem reklamních služeb je přiložena.

SMA – Soutěž mladých autorů

V rámci konference bude vyhlášena soutěž o nejlepší referát autorů do 35 let. Odměna pro vítězný referát činí 7.000 Kč a bezplatnou účast na konferenci v roce 2020. Termín odevzdání celého příspěvku je do 30.9.2019. Výsledky soutěže budou vyhlášeny po ukončení přednáškových sekcí dne 28.11.2019.

Mám zájem účastnit se se svým příspěvkem Soutěže mladých autorů.

VYBRANÉ A SCHVÁLENÉ PŘÍSPĚVKY BUDOU UVEŘEJNĚNY V ČASOPISU DEFFECT AND DIFFUSION FORUM INDEXOVANÉM V DATABÁZI SCOPUS.

Články uveřejněné v časopisech jsou uznávaným výstupem z projektů dle RIV a jsou indexovány v následujících databázích: SCOPUS, Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, Google Scholar a Open J-Gate (OAI).