Zveme vás na odbornou konferenci 26. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí

ATZK – Asociace pro tepelné zpracování kovů ve spolupráci s firmou ECOSOND s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci 26. DNY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ.

Referáty budou mít formu přednášek a posterů. Zájemci z řad výrobců zařízení mohou využít foyer přednáškového sálu pro instalaci posterů, malých expozic, výstavky prospektů, včetně informační služby, která bude probíhat během celé doby konání konference.

Prezentace firem

Zájemci z řad výrobců zařízení mohou využít chodby hotelu v blízkosti přednáškového sálu pro instalaci posterů, malých expozic, výstavky prospektů, informační služby. Pro reklamu bude vyčleněna i část sborníku přednášek. Závazná objednávka s ceníkem reklamních služeb je přiložena.

SMA – Soutěž mladých autorů

V rámci konference bude vyhlášena soutěž o nejlepší referát autorů do 35 let. Odměna pro vítězný referát činí 5000 Kč a bezplatnou účast na konferenci v roce 2018. Termín odevzdání celého příspěvku je do 30.9.2017. Výsledky soutěže budou vyhlášeny po ukončení přednáškových sekcí dne 23.11.2017.

Mám zájem účastnit se se svým příspěvkem Soutěže mladých autorů.

Registrace uzavřena. Konference je plně obsazena.

VYBRANÉ A SCHVÁLENÉ PŘÍSPĚVKY BUDOU UVEŘEJNĚNY V ČASOPISECH MANUFACTURING TECHNOLOGY INDEXOVANÉM V DATABÁZI SCOPUS A V MATERIALS ENGINEERING..

Články uveřejněné v časopisech jsou uznávaným výstupem z projektů dle RIV a jsou indexovány v následujících databázích: SCOPUS, Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, Google Scholar a Open J-Gate (OAI).