Deficiencies in heat treatment

Rašková Stanislava

Naléhavost a četnost zadaných úkolů si vyžaduje systematický přístup. I přes vynaloženou pozornost a nejlepší snahu velmi často dochází k různě závažným neshodám. Následky neshod jsou vždy vážné, a jejich odstranění vždy vyžaduje ztráty kapacity, hodnoty, často i ztráty důvěry zákazníka. Po vyřešení neshod a vypořádání následků máme možnost se ohlédnout po prvotní příčině. Jenže neprodleně přichází další úkoly a zanedlouho se situace opakuje. S podobnými situacemi mají starosti všichni, kteří pro své zákazníky dodávají procesy vyžadující specifické znalosti a technologie jako jsou procesy tepelného zpracování. Z toho důvodu obory, které se zabývají výrobou velkých sérií, věnují velkou pozornost každému druhu výrobku a je ověřeno, že využití zkušeností z výroby podobných dílů a pečlivou přípravou je možno mnoho problémů způsobených rozličnými nedostatky předejít a účinně zamezit jejich výskytu. S omezením výskytu je také omezena nutnost jejich řešení a odstraňování nežádoucích následků.

Back to Posts