The thickness of hardened layers of camshafts

Skrbek Břetislav - TU v Liberci (Czech Republic)

Definice tloušťky povrchově kalené vrstvy po indukčním ohřevu dle ČSN EN. Popis kalených vrstev vačkového hřídele vznětového nebo plynového motoru s 19ti povrchově kalenými vačkami a ložisky. Způsoby přímého a nepřímého určování tloušťky kalených vrstev. Vztah vizuálního odhadu tloušťky podle naleptaného výbrusu k tloušťkám podle průběhů tvrdosti HV. Možnosti nedestruktivních metod k stanovení tloušťky prokalení. Experiment s metodou magnetické skvrny a přístrojem DOMENA. Poznatky pro praktická využití. Směr dalšího vývoje.

Back to Posts