Use of low-energy waste heat in heat treatment of metals

Masčuch Jakub - ČVUT Praha (Czech Republic)

Neustále se hledají způsoby, jak efektivněji nakládat s energiemi. Tepelné zpracování kovů je svou povahou energeticky velmi náročné a potenciál využití zejména nízkopotenciálního tepla je vysoký.
ČVUT UCEEB jako odborné pracoviště, které se dlouhodobě a systematicky věnuje výzkumu a vývoji v oblasti nejmodernějších způsobů nakládání s odpadním teplem, zpracovalo ve spolupráci s ATZK (Asociací pro tepelné zpracování kovů) referát věnující se možnostem využití tepla v provozech tepelného zpracování kovů. Referát poskytuje návrhy a dílčí optimalizace inovativních přístupů k využití odpadního tepla v provozech tepelného zpracování kovů.

Back to Posts