Důležitá data

  • 31. srpen 2023 - abstrakty
  • 30. září 2023 - zaslání plných textů přednášek v MS Wordu to sborníku
  • 31. října 2023 - Early Bird
  • 10. listopadu 2023 - uzávěrka přihlášek
  • 15. listopadu 2023 - zaslání prezentace v Power Pointu
  • 21. listopadu 2023 - zahájení zasedání členů ATZK, z.s.
  • 22. listopadu 2023 - zahájení konference
  • 22. listopadu 2023 - společenský večer
  • 23. listopadu 2023 - vyhlášení výsledků SMA a závěr konference