Důležitá data

  • 15. července 2022 - abstrakty
  • 30. září 2022 - zaslání plných textů přednášek v MS Wordu to sborníku
  • 30. října 2022 - Early Bird
  • 10. listopadu 2022 - uzávěrka přihlášek
  • 15. listopadu 2022 - zaslání prezentace v Power Pointu
  • 22. listopadu 2022 - zasedání členů ATZK, z.s.
  • 22. listopadu 2022 - zahájení konference, společenský večer
  • 23. listopadu 2022 - zahájení konference
  • 24. listopadu 2022 - vyhlášení výsledků SMA a závěr konference