Důležitá data

  • 30. června 2017 - abstrakty
  • 30. září 2017 - zaslání plných textů přednášek v MS Wordu to sborníku
  • 31. října 2017 - uzávěrka registrace přihlášek
  • 31. října 2017 - uzávěrka ubytování
  • 15. listopadu 2017 - zaslání prezentace v Power Pointu
  • 21. listopadu 2017 - 26.DTZ – zahájení konference
  • 22. listopadu 2017 - 26.DTZ - společenský večer
  • 23. listopadu 2017 - 26.DTZ - vyhlášení výsledků SMA