Důležitá data

  • 30. června 2019 - abstrakty
  • 30. září 2019 - zaslání plných textů přednášek v MS Wordu to sborníku
  • 1. října 2019 - Early Bird
  • 15. října 2019 - uzávěrka ubytování
  • 31. října 2019 - uzávěrka přihlášek
  • 20. listopadu 2019 - zaslání prezentace v Power Pointu
  • 26. listopadu 2019 - 27.dny tepelného zpracování (27.DTZ)
  • 27. listopadu 2019 - 27.DTZ – společenský večer
  • 28. listopadu 2019 - 27.DTZ – vyhlášení výsledků SMA a závěr konference