Důležitá data

  • 31. červenec 2024 - abstrakty
  • 30. září 2024 - zaslání plných textů přednášek v MS Wordu to sborníku
  • 31. října 2024 - Early Bird
  • 10. listopadu 2024 - uzávěrka přihlášek
  • 15. listopadu 2024 - zaslání prezentace v Power Pointu
  • 26. listopadu 2024 - zahájení zasedání členů ATZK, z.s.
  • 27. listopadu 2024 - zahájení konference
  • 27. listopadu 2024 - společenský večer
  • 28. listopadu 2024 - vyhlášení výsledků SMA a závěr konference