Tematické okruhy

Tematické okruhy

  • Nástrojové a konstrukční oceli pro tepelné zpracování
  • Tepelné zpracování neželezných kovů a komplexních slitin
  • Tepelné zpracování PM ocelí
  • Materiály pro 3D tisk a specifika tepelného zpracování aditivně vytvořených výrobků
  • Zařízení a technologie pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů
  • Metalografické metody v TZ – nové postupy, analýza výsledků a chyb TZ, mechanické zkoušky
  • Zajištění kvality, měřící metody pro sledování průběhu tepelného zpracování a jeho výsledků
  • Kvalita povrchů při tepelném zpracování
  • Deformace při tepelném zpracování
  • Posterová sekce