Tematické okruhy

Tematické okruhy

  • Fázové přeměny a difúzní pochody
  • Tepelně zpracované materiály, vztahy mezi strukturou a vlastnostmi, vliv polotovaru a tváření
  • Metalografické metody v TZ – nové postupy, analýza výsledků a chyb TZ, mechanické zkoušky
  • Zpracování neželezných slitin a progresivních materiálů
  • Povrchové technologie CVD, PVD – vliv parametrů technologie na vlastnosti povlaků, výchozí a následné TZ, kombinované vrstvy, zkušenosti z praxe
  • Povrchové tepelné zpracování – laser, plasma, elektronový paprsek, indukční ohřev
  • Zařízení pro tepelné zpracování
  • Modelování a simulace v tepelném zpracování
  • Posterová sekce