Tematické okruhy

Tematické okruhy

 • Materiály pro tepelné zpracování, vztahy mezi strukturou a vlastnostmi, deformace
 • Změny ve vlastnostech materiálů v závislosti na tepelném zpracování
 • Zařízení a technologie pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů
 • Zařízení a technologie pro povrchové tepelné zpracování, rychlé ohřevy, CVD, PVD
 • Nízkotlaké procesy v tepelném a chemicko-tepelném zpracování
 • Vývoj materiálů pro 3D tisk a specifika tepelného zpracování aditivně vytvořených výrobků
 • Metalografické metody v tepelném zpracování – nové postupy, analýza výsledků a chyb tepelného zpracování, mechanické zkoušky
 • Měřící metody pro sledování průběhu tepelného zpracování a jeho výsledků
 • Modelování a simulace v tepelném zpracování
 • Směřování tepelného zpracování k průmyslu 4.0, řízení procesů, pokročilá analýza dat
 • Elektromobilita a její dopad na tepelné zpracování
 • Tepelné zpracování neželezných kovů a komplexních slitin
 • Posterová sekce