Tematické okruhy

Tematické okruhy

 • Fázové přeměny a difúzní pochody v kovech
 • Materiály pro tepelné zpracování, vztahy mezi strukturou a vlastnostmi, deformace
 • Zařízení a technologie pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů
 • Zařízení a technologie pro povrchové tepelné zpracování, rychlé ohřevy, CVD, PVD
 • Nízkotlaké procesy v tepelném a chemicko-tepelném zpracování
 • Modelování a simulace v tepelném zpracování
 • Materiály pro 3-D tisk a specifika tepelného zpracování aditivně vytvořených výrobků
 • Směřování tepelného zpracování k průmyslu 4.0, řízení procesů, pokročilá analýza dat
 • Standardy a normy v tepelném zpracování kovů
 • Metalografické metody v TZ – nové postupy, analýza výsledků a chyb TZ, mechanické zkoušky
 • Zajištění kvality, měřící metody pro sledování průběhu tepelného zpracování a jeho výsledků
 • Tepelné zpracování neželezných kovů a komplexních slitin
 • Posterová sekce