Tematické okruhy

Tematické okruhy

  • Vakuové tepelné zpracování
  • Tepelné zpracování nástrojů
  • Povrchové technologie (PVD…)
  • Pokrokové trendy ve výrobě a zpracování nástrojových ocelí (P/M….)
  • Vakuové tepelné zpracování neželezných kovů a slitin
  • Souvislosti mezi strukturou a vlastnostmi, metalografie, řešení výrobních problémů
  • Zařízení pro tepelné zpracování
  • Posterová sekce