Reklamní služby / Sponzorství

Reklamní služby (bez DPH) v CZK

komerční prezentace formou přednášky 20 min nebo posteru + 1 účast 9.900,-
komerční prezentace na CD (max 30 MB) 7.900,-
barevná reklama uvnitř Sborníku abstraktů (1 strana A4) 9.900,-
umístění loga firmy popř.reklamního banneru před hlavním sálem 7.900,-
distribuce firemních materiálů při prezenci 5.900,-

doprovodná výstavka

(jeden účastník zdarma, stůl, 2 židle, stojan na prospekty, 4 panely na Vaši reklamu, černobílý potisk na límec, elektrická přípojka, wifi připojení, odpadkový koš)

26.000,-
sponzor konference 40.000,-

Cena nezahrnuje DPH. Vložné bude fakturováno formou zálohového listu se splatností 14 dní.

Sponzor konference

  • umístění loga firmy na webových stránkách konference s proklikem
  • umístění loga firmy v programu a ve 2.cirkuláři konference
  • umístění loga na přední straně Sborníku abstraktů
  • barevná reklama uvnitř Sborníku abstraktů
  • distribuce firemních materiálů do tašek při registraci
  • umístění loga firmy popř. reklamního banneru v hlavním přednáškovém sálu
  • umístění firemní prezentace na CD-sborníku (max 30 MB)
  • doprovodná výstavka během konference
  • bezplatná účast 2 zástupců firmy

Registrační formulář - reklamní služby