Reklamní služby / Sponzorství

Reklamní služby (bez DPH) v CZK

Komerční prezentace formou přednášky
(10 min + 1 účast)
9.900,-
Barevná reklama uvnitř Sborníku abstraktů
(1 x A4)
9.900,-
Umístění reklamního banneru
(max. rozměry 1,5 x 2m)
7.900,-
Distribuce firemních materiálů během registrace účastníků 5.900,-
Doprovodná výstavka
(jeden účastník zdarma, stůl, 2 židle, stojan na prospekty, 4 panely na Vaši reklamu, černobílý potisk na límec, elektrická přípojka, wifi připojení, odpadkový koš)
26.000,-
Sponzor konference 40.000,-

Cena nezahrnuje DPH. Vložné bude fakturováno formou zálohového listu se splatností 14 dní.

Sponzor konference

  • bezplatná účast 2 zástupců firmy
  • doprovodná výstavka během konference
  • umístění loga firmy na webových stránkách konference s proklikem
  • umístění loga firmy v programu a ve 2.cirkuláři konference
  • umístění loga na přední straně Sborníku abstraktů
  • barevná reklama uvnitř Sborníku abstraktů
  • distribuce firemních materiálů do tašek při registraci
  • umístění loga firmy popř. reklamního banneru v hlavním přednáškovém sálu
  • umístění firemní prezentace na CD-sborníku (max 30 MB)

Registrační formulář - reklamní služby