Reklamní služby / Sponzorství

Reklamní služby (bez DPH) v CZK

komerční prezentace formou přednášky 20 min nebo posteru + 1 účast 7.000,-
komerční prezentace na CD (max 30 MB) 4.000,-
barevná reklama uvnitř Sborníku abstraktů (1 strana A4 v PDF) 6.900,-
umístění loga firmy popř.reklamního banneru před hlavním sálem 5.900,-
distribuce firemních materiálů při prezenci 1.000,-
doprovodná výstavka (stůl, 2 židle, 4 panely, el.přípojka) + jeden účastník zdarma 18.000,-
sponzor konference 35.000,-

Cena nezahrnuje DPH. Režim DPH bude vycházet z platných legislativních norem v místě konání konference na Slovensku. Vložné bude fakturováno v EUR a bude přepočteno platným kurzem.

Sponzor konference

  • umístění loga firmy na webových stránkách konference s proklikem
  • umístění loga firmy v programu a ve 2.cirkuláři konference
  • umístění loga na přední straně Sborníku abstraktů
  • barevná reklama uvnitř Sborníku abstraktů
  • distribuce firemních materiálů do tašek při registraci
  • umístění loga firmy popř. reklamního banneru v hlavním přednáškovém sálu
  • umístění firemní prezentace na CD-sborníku (max 30 MB)
  • doprovodná výstavka během konference
  • bezplatná účast 2 zástupců firmy

Registrační formulář - reklamní služby