Vložné

Účastnický poplatek v CZK
Autoři přednášek a posterů 4.900,-
“Early Bird” (registrace do 1.října 2019) 6.400,-
Ostatní účastníci (registrace po 1.říjnu 2019) 6.900,-
Členové ATZK* 4.900,-
Doktorandi denního studia 3.000,-
Sborník navíc (Sborník abstraktů + elektronická plná verze) 1.500,-
Vstup na gala večeři pro další osobu (např. pro doprovodnou osobu) 1.500,-
Poplatek za publikaci v Deffect and Diffusion Forum indexovaném v databázi SCOPUS 3.000,-

*Členové ATZK musí mít uhrazený členský příspěvek pro rok 2019. Programový výbor si vyhrazuje právo změnit zařazení přednášky/posteru nebo jej zamítnout.

Cena zahrnuje DPH, organizační náklady, tištěný Seznam abstraktů, Sborník v elektronické podobě, obědy, občerstvení – coffee break, společenský večer. Vložné se hradí na základě zálohové faktury . Daňový doklad o přijaté platbě bude zaslán na Váš mail po obdržení platby. Není možná platba v hotovosti. Při odhlášení z konference se vložné nevrací, autorovi bude zaslán Seznam abstraktů a Sborník v elektronické podobě.