Optimalizace teploty kalení po zrychlené sferoidizaci karbidů ložiskové oceli 100CrMnSi6-4

Hauserová Daniela - COMTES FHT a.s.

V současné době je snaha zefektivňovat stávající procesy a technologie z důvodu zvýšení konkurenceschopnosti na trhu, časové a energetické náročnosti. Sferoidizace karbidů je z důvodu difúze velice časově a energeticky náročný proces. Výzkum zrychlené sferoidizace karbidů ukázal, že je možné sferoidizovat lamelární perlit během několika minut pomocí tepelného nebo termomechanického zpracování. Velikost výsledných globulárních karbidů a zrna je po zrychlené sferoidizaci (procesu ASR – Accelerated Spheroidisation and Refinement) několikanásobně menší než po konvenčním dlouhodobém žíhání na měkko. Jemnější výchozí struktura zajistí jemnější finální martenzitickou strukturu a lepší vlastnosti oceli po zakalení a popuštění. Díky jemnější struktuře po zrychlené sferoidizaci je zrychleno rozpouštění během austenitizace a to umožní snížení kalící teploty. Snížením kalící teploty se předpokládají menší vnitřní pnutí a deformace finální součásti. V tomto článku je sledován vliv způsobu žíhání, tedy dlouhodobého konvenčního žíhání na měkko a zrychlené sferoidizace karbidů, na strukturu a vlastnosti po kalení a popouštění. Optimalizována byla teplota a doba austenitizace ložiskové oceli 100CrMnSi6-4 pomocí indukčního ohřevu.

Zpět na výpis příspěvků