Povrchové kalení kovací zápustky z nástrojové oceli X37CrMoV51 elektronovým paprskem

Matlák Jiří - VUT Brno (Czech Republic)

Nástrojová ocel X37CrMoV51 (19 552) určená pro tváření a stříhání materiálů za tepla se běžně používá ve stavu kaleném na sekundární tvrdost v celém objemu zápustky.

Využitím vysokoenergetických zdrojů, např. elektronovým svazkem nebo laserem, lze provést opakované povrchové kalení vybraných tvarových oblastí nástrojů a dosáhnout tím lokálního zvýšení tvrdosti a tím snížení opotřebení v daných oblastech.

Dodané vzorky byly povrchově zakaleny pomocí technologie elektronového svazku a v tomto článku je popisován vliv jednotlivých technologických parametrů na finální vlastnosti zpracovaných oblastí.

Vyhodnocování bylo prováděno na základě výsledků ze světelné a elektronové mikroskopie a měření mikrotvrdosti.

Zpět na výpis příspěvků