Virtuální numerické simulace procesu chemicko-tepelného zpracování

Slováček Marek - MECAS ESI s.r.o. (Czech Republic)

Cílem chemicko-tepelného zpracování součástí je dosáhnout požadovaných vlastností, zejména na povrchu součástí, hlavně vysoké tvrdosti, pevnosti a otěruvzdornost. Ovšem, proces chemicko- tepelného zpracování, zejména kalení, způsobuje také nežádoucí deformace součástí a v některých případech rovněž vznikají vady. K eliminaci nežádoucích efektů (deformace, vady, nedostatečné nacementování povrchu, nedodržení požadovaných materiálových vlastností) a k dosažení požadovaných vlastností lze rovněž použít numerickou analýzu tepelného zpracování (program SYSWELD od společnosti ESI Group). Cílem numerické analýzy je nalézt takovou technologii tepelného zpracování, aby byly obdrženy požadované materiálové vlastnosti bez vad a nežádoucích deformací. Kompletní numerická simulace chemicko-tepelného zpracování se skládá chemické procesu jako je cementování nebo nitridování a potom z kalení (kalící médium může být voda, olej, polymery, vzduch atd.) a žíhání, resp., popouštění. Článek popíše kompletní řešení chemicko-tepelného zpracování na jednom demonstračním případě.

Zpět na výpis příspěvků