Vliv kryogenního zpracování na mikrostrukturu a užitné vlastnosti nástrojových ocelí pro práci za tepla

Šuchmann Pavel - COMTES FHT a.s. (Czech Republic)

Na rozdíl od konvenčního zmrazování nástrojových ocelí, které slouží k eliminaci zbytkového austenitu, se kryogennímu zpracování v odborné literatuře přisuzuje také pozitivní vliv na zjemnění mikrostruktury a precipitovaných karbidů. Většina vývojových prací se přitom zaměřuje na nástrojové oceli používané pro výrobu řezných nástrojů.
Předkládaný článek popisuje možnosti zlepšení užitných vlastností nástrojových ocelí pro práci za tepla pomocí kryogenního zpracování. Zlepšení otěruvzdornosti těchto ocelí po kryogenním zpracování bylo prokázáno jak v laboratorních podmínkách, tak i v podmínkách průmyslové výroby. Kromě toho bylo po kryogenním zpracování dosaženo jemnější mikrostruktury a výrazným způsobem byla ovlivněna také precipitace karbidů při popouštění, což prokazují výsledky dilatometrické analýzy. Z těchto výsledků byly odvozeny základní technologické směrnice pro použití kryogenního zpracování v oblasti zušlechťování forem, kovacích zápustek a podobných typů nástrojů.

Zpět na výpis příspěvků