Změny vybraných vlastností slinutých karbidů v důsledku teplotního zatížení

Kříž Antonín - ZČU v Plzni (Czech Republic)

Slinuté karbidy (SK) jsou uživateli dlouhodobě vnímány jako nezničitelný materiál, který má jedinou nevýhodu, kterou je vysoká křehkost. Podle tohoto chybného předpokladu se ke slinutým karbidům často také v praxi chovají. V minulosti byly jasně prokázány degradační procesy SK ve vazbě na odstranění tenkých vrstev, popř. negativní vliv iontového bombardu v předdepozičním procesu. Tento článek reaguje na nové poznatky, které vyplývají z teplotního zatížení slinutých karbidů. Jsou zachyceny nejen změny, které jsou provázeny při cyklickém teplotním zatěžování, ale také při ohřevu na teploty, které jsou v řezném procesu poměrně snadno dosažitelné. Jak vyplývá ze získaných zkušeností, již teplota okolo 600 °C může zapříčinit nevratný degradační proces. Ten je zachycen nejen procesy oxidace povrchu, ale také změnou mechanických vlastností.

Zpět na výpis příspěvků