Aplikace kryogenního zpracování v procesu nitridace

Hradil David - COMTES FHT a.s. (Czech Republic)

Nitridace s následným tepelným zpracováním v kombinaci s dlouhodobým kryogenním zpracováním (DCT) vytváří nitridační vrstvy se specifickými vlastnostmi. Vrstvy unikátních vlastností vznikají díky rozpuštění podpovrchové vrstvy nitridů železa a následnou difúzí dusíku do substrátu během austenitizace. Výsledkem jsou jemné precipitáty karbonitridů vznikající v průběhu procesu DCT a popouštění. Kryogenní zpracování je vloženo mezi kalení a popouštění. Práce je založena na porovnání nově vzniklých nitridovaných vrstev s konvenčně nitridovanými vrstvami. V případě konvenčního postupu chemicko-tepelného zpracování je nitridace finální operací. Jako experimentální materiál posloužila nástrojová ocel pro práci za studena 1.2379 (19 573) a rychlořezná ocel 1.3343 (19 830). Porovnání jednotlivých procesů proběhlo na základě měření tvrdosti, odolnosti proti opotřebení metodou pin-on-disk a metalografickou analýzou.

Zpět na výpis příspěvků