Faktory ovlivňující přesnost měření tvrdosti: Celkem 44 faktorů rozdělených do skupin, vysvětlení jak minimalizovat jejich vliv

Josífek Martin - Struers GmbH (Czech Republic)

Existuje 44 faktorů ovlivňujících přesnost měření tvrdosti. Tyto faktory můžeme rozdělit do skupin dle jejich původu na faktory vycházející z vlivů:
o přístroje
o metodiky
o materiálu
o operátora
o prostředí
Tyto vlivy se dále dělí a mají své příčiny. V okamžiku, kdy známe příčinu ovlivňující naše měření, můžeme ji eliminovat. Cílem příspěvku je obeznámit posluchače se všemi možnými faktory ovlivňujícími měření tvrdosti a ukázat, jak se tímto vlivům vyhnout, nebo jak se s nimi vypořádat.

Zpět na výpis příspěvků