Pokročilá řešení pro materiálové analýzy v práškové metalurgii.

Černický David - Metalco Testing s.r.o. (Czech Republic)

V naší prezentaci se podíváme na inovativní a efektivní řešení pro elementární chemickou analýzu, metalografickou přípravu, mikrostrukturní analýzu a měření tvrdosti práškových kovů. Částečně se dotkneme oblasti výroby aditiva, procesu vstřikování prášku, analýzy velikosti tvaru a částic, či tepelné úpravy.
Kontrola kvality kovových prášků používaných pro práškové metalurgické procesy je důležitá pro zajištění kvality výsledného produktu. Typickým příkladem je měření obsahu uhlíku v oceli, protože to výrazně ovlivňuje tvrdost konečného produktu.
Při procesu slinování mohou nežádoucí chemické prvky, jako je kyslík ze vzduchu (koroze) nebo vodík z vlhkosti (vodíková křehkost), snížit kvalitu výrobku tak a musí být analyzovány také.
Kovové součásti vyžadují důkladné zkoušení, zejména po procesu slinování. Zde je třeba použít vysoce kvalitní metalografické přístroje pro řezání, leštění a leptání pro dokonalou přípravu povrchu výbrusu jako předpoklad spolehlivé mikrostrukturní analýzy.
Automatizovaná řešení poskytují přípravu vzorků, která je pohodlná a reprodukovatelná. Provedené testování tvrdosti vyráběných spékaných kovů se musí vyrovnat s přirozenou porézností slinutých kovů, aby byla zajištěna konzistentní kvalita každé měřené dávky.

Zpět na výpis příspěvků