Pokročilé metody metalografickej prípravy výbrusov: Analýza mikroštruktúry fázových transformácií po tepelnom spracovaní komerčne čistého Ti

Gärtnerová Viera - Struers GmbH (Czech Republic)

Titán a jeho zliatiny majú vzhľadom k ich mechanickým vlastnostiam, nízkej hustote a vynikajúcej koróznej odolnosti silné zastúpenie v mnohých odvetviach (medicína, chemický, petrochemický a transportný priemysel, kozmické aplikácie). Aj napriek výhodám radíme titán z hľadiska spracovania k mechanicky ťažko obrábateľným a nepoddajným materiálom. Problematická obrobiteľnosť Ti spôsobuje aj zložitejšiu metalografickú prípravu vzoriek pre mikroskopické pozorovania.
V príspevku budú ukázané postupy mechanickej, mechanicko-chemickej a chemickej prípravy komerčne čistého Ti (cp-Ti) s duplexnou štruktúrou získanou rôznym tepelným spracovaním. Fázy duplexnej štruktúry cp-Ti sa líšia mechanickými vlastnosťami a zvyšujú nároky na prípravu vzoriek pre pozorovania pomocou svetelnej mikroskopie (LM), riadkovacej elektrónovej mikroskopie kombinovanej s detekciou spätne odrazenej elektrónovej difrakcie (SEM-EBSD) a transmisnej elektrónovej mikroskopie (TEM).
Cieľom príspevku je prezentovať možnosti komplexnej prípravy problematického materiáliu a ukázať, že vhodnou kombináciou dostupných technológií a skúseností je možné dosiahnuť požadované výsledky bez ohľadu na vstupný materiál aj pre techniku SEM-EBSD.

Zpět na výpis příspěvků