Predikce vnitřních pnutí v procesech tepelného zpracování

Šuchmann Pavel - COMTES FHT a.s. (Czech Republic)

Vnitřní pnutí vznikají v kovových materiálech během různých procesů tepelného zpracování. Mezi jejich hlavní příčiny patří nerovnoměrný ohřev a chladnutí, objemové změny způsobené fázovými transformacemi nebo nepravidelná mikrostruktura. Nadměrná vnitřní pnutí mohou vést k defektům, které mají často náhlý a neočekávaný charakter. Z pohledu praxe tepelného zpracování jsou vnitřní pnutí také častým důvodem komplikovaných reklamací, neboť jejich skutečná příčina se obtížně prokazuje.
Velikost vnitřních pnutí je možné nedestruktivně měřit pomocí neutronové difrakce, tato metoda však pracuje s velmi malým objemem materiálu a proto je v průmyslových podmínkách jen obtížně využitelná. V technické praxi se proto používají spíše destruktivní metody založené na odvrtávání nebo řezu a měření následné deformace.
Předkládaný článek popisuje možnost využití dat naměřených metodou řezu pro kalibraci výpočtového modelu vnitřních pnutí. Vhodnou kombinací výpočtů a měření je možné získat velmi přesný model pro predikci vnitřních pnutí při různých procesech tepelného zpracování.

Zpět na výpis příspěvků