Technická a metalurgická kritéria instalace izotermického žíhání na výkovcích automobilové převodovky

Zimmermann D. - Bosio (Germany)

Izotermické žíhání součástí převodovky z cementační oceli typu 18NiCr5-4, 16MnCr5 zůstává nezbytnou a povinnou operací kvůli zajištění optimální opracovatelnosti tím, že je dosaženo jasně rozlišené struktury z lamelárního perlitu a feritu.
Jeho provedení v moderní instalaci vyžaduje velmi přesné technické údaje, pokud jde o jeho tepelné a mechanické vlastnosti, kterých se nám podařilo dosáhnout na základě následujících kritérií:
- Princip typové instalace s ovládáním válečků, což umožňuje značnou flexibilitu s ohledem na dopravování kusů volně ložených v koších na dopravníku a na pružnost zpracování v případě změny výrobní řady nebo výrobků.
- Plnění košů pomocí systému automatického dávkování a vážení definovaného podle typu kusu.
- Rychlé a stejnorodé dosažení austenitické struktury s přesností teploty +/-5 °C v peci vybavené hořáky se samočinnou rekuperací s vysokou energetickou účinností kombinovanými s tepelnou izolací vláknitých modulů zajišťující značné energetické výnosy.
- Chlazení kontrolované a řiditelné v jednotce vybavené přídavným topením kvůli zajištění rychlosti chlazení nezávisle na míře hustoty zatížení a na masivnosti kusů a zajišťující stejnorodou teplotu mezi jádrem a povrchem kusů.
- Izotermická udržovací pec s elektrickým vytápěním a vybavená mísicími turbínami umožňujícími stejnorodou a úplnou perlitickou transformaci u těchto použitých druhů oceli.
- Koncové chlazení na výstupu pece kvůli dosažení teploty kusů nižší než 50 °C.
- Automatické vyprazdňování košů.
- Automatická doprava prázdných košů zpět k nakládací stanici.
- Úplná automatizace linky se zpětnou sledovatelností všech parametrů a diagnostikou na všech úrovních.
- Odpovídá pracovním podmínkám automobilových výrobců při kontinuální výrobě 7 dnů v týdnu.
- Možnost provádět klasické normalizační žíhání s pomalým chlazením.
Tato instalace se zpracovatelskou kapacitou 1 000 kg/h byla studována zvláště, pokud jde o chladicí jednotku s přídavným topením a její flexibilitu zpracování, díky které je dosaženo metalurgických výsledků odpovídajících nárokům koncového klienta.

Zpět na výpis příspěvků