Tepelné zpracování TRIP oceli s částečnou náhradou křemíku hliníkem

Kučerová Ludmila - ZČU v Plzni (Czech Republic)

Nízko legované vysoce pevné oceli využívající TRIP efekt dosahují zajímavých kombinací poměrně vysokých pevností kolem 800 MPa a vysokých tažností nad 30%. Právě díky svým mechanickým vlastnostem jsou vyvíjeny především pro aplikace v automobilovém průmyslu. Dobré mechanické vlastnosti těchto ocelí jsou podmíněny jejich vícefázovou mikrostrukturou tvořenou směsí feritu, speciálního bainitu bez karbidů a zbytkového austenitu. Tuto mikrostrukturu lze připravit dvou-krokovým tepelným zpracováním s prodlevou na teplotách, na kterých probíhá intenzivní bainitická transformace. V rámci této práce bylo tepelné zpracování provedeno v laboratorní peci na oceli 0.2C-1.5Mn-0.6S-1.5Al. Byly použity teploty ohřevu v rozmezí 770 – 950 °C a následné chlazení na teplotu prodlevy ve vodě nebo v solné lázni o teplotě 400 °C. Byly vyzkoušeny různé teploty této prodlevy od 410 °C do 460 °C. Výsledné mikrostruktury byly analyzovány s využitím řádkovací elektronové mikroskopie a mechanické vlastnosti byly stanoveny zkouškou tahem. Na zpracovaných vzorcích byly dosaženy pevnosti 750 – 908 MPa a tažnosti 33 – 42%.

Zpět na výpis příspěvků