Vlastnosti slitin s tvarovou pamětí Ni-Ti-(fe,co,al) připravených reaktivním slinováním – POSTER

Salvetr Pavel - University of Chemical Technology in Prague (Czech Republic)

Tvarová paměť, superelasticita a pseudoplasticita jsou výjimečné vlastnosti slitin Ni-Ti, které jsou řazeny mezi SMAs (z anglického Shape Memory Alloys – slitiny s tvarovou pamětí). Nositelem těchto vlastností je intermetalická fáze NiTi. Vedle této fáze je vždy přítomna ještě fáze Ti2Ni, která je tvrdá a křehká, díky čemuž je ve slitině nežádoucí. Cílem této práce bylo určit vliv vybraných legujících prvků (železa, kobaltu a hliníku) ve dvou různých množstvích (1 hm. % a 3 hm. %) na mikrostrukturu, fázové složení, tvrdost a transformační teploty slitiny Ni-Ti. Zkoumané vzorky byly připraveny postupem reaktivního slinování při teplotě 1100 °C. Legováním vybranými prvky nedocházelo k podstatnému snížení množství Ti2Ni fáze, naopak legování hliníkem její podíl zvyšovalo. Všechny tři legující prvky vedly ke zvýšení tvrdosti slitiny Ni-Ti. Při diferenční termické analýze byly pozorovány fázové přeměny pouze ve slitině legované 1 hm. % hliníku.

Zpět na výpis příspěvků