Vliv mikrostruktury na hodnoty KV-46 oceli A694 F60

Foret Rudolf - VUT FSI v Brně (Czech Republic)

Ocel ASTM A694 F60 patří mezi HSLA oceli, konkrétně do jejich podskupiny označované jako Low Carbon Bainitic Steels (LCBS), které v zušlechtěném stavu vykazují téměř optimální kombinaci pevnosti a houževnatosti a současně i dobrou svařitelnost. Z LCBS se mimo jiné vyrábí výkovky přírub a armatur, které se používají za záporných teplot. V příspěvku je řešena problematika značného rozptylu hodnot KV-46 laboratorních výkovku z oceli A694 F60, a to na podkladě fraktografických a metalografických rozborů, doplněných v omezeném rozsahu o metodu EBSD. Detailně byl studován vliv velikosti původních austenitických zrn, štěpných fazet a tzv. „effective grains size“ na hodnoty KV-46.

Zpět na výpis příspěvků