Vysokoteplotní chování nové slitiny Fe-Al-Si vyrobené postupy práškové metalurgie

Novák Pavel - VŠCHT Praha (Czech Republic)

Práce popisuje vlastnosti nově vyvinuté slitiny Fe-Al-Si pro vysokoteplotní aplikace. Jedná se o materiál tvořený intermetalickými sloučeninami FeAl, FeSi a Al2FeSi, který byl připraven postupy práškové metalurgie s využitím mechanického legování a slinování moderní metodou „spark plasma sintering“. Byla popsána odolnost vůči oxidaci při teplotách 800 a 1000 °C a mechanické vlastnosti do teploty 700 °C. Při oxidaci se slitina pokrývá vrstvou oxidu hlinitého, který ji účinně chrání před další oxidací. V případě mechanických vlastností dochází k nárůstu meze kluzu a meze pevnosti v intervalu teplot 400 – 500 °C.

Zpět na výpis příspěvků