Vysokoteplotní oxidace intermetalik na bázi systému Ti-Al-Si

Knaislová Anna - VŠCHT Praha (Czech Republic)

Slitiny Ti-Al-Si vynikají svojí nízkou hustotou a dobrou odolností proti vysokoteplotní oxidaci ve srovnání s dosud běžně používanými slitinami niklu. Přídavek křemíku ve slitinách Ti-Al-Si má výrazně pozitivní efekt na vysokoteplotní oxidaci, jelikož zlepšuje adhezi oxidové vrstvy. Cílem práce je popis oxidační odolnosti slitin Ti-Al-Si připravených reaktivní sintrací s následnou kompaktizací pomocí metody Spark Plasma Sintering a zhodnocení tepelné stability slitin při teplotě 1000 °C, která přesahuje dosud udávanou mezní teplotu použitelnosti slitin systému Ti-Al.

Zpět na výpis příspěvků