Využití metelografických analýz pro hodnocení vývoje mikrostruktury v různých průřezech výkovku chladnoucího volně na vzduchu z dokovací teploty – POSTER

Jeníček Štěpán - University of West Bohemia (Czech Republic)

Užitné vlastnosti výkovků, a to zejména ty mechanické, jsou jedním z prvořadých aspektů, jenž jsou sledovány zákazníky kováren. Tyto vlastnosti vycházejí z vnitřní struktury, jejíž vývoj závisí zejména na kombinaci parametrů deformačních procesů při kování, teplotního profilu při chladnutí a dále pak tvaru výkovku. Tvarově odlišné průřezy výkovků vykazují odlišný vývoj mikrostruktury, čímž u výkovků vzniká výrazná nehomogenita mechanických vlastností. V článku je řešena problematika sledování vývoje mikrostruktury vybraného výkovku v závislosti na průběhu ochlazování jednotlivých průřezů. Experimentální program technologického zpracování výkovku byl prováděn pomocí přístupu materiálově-technologického modelování. Vývoj mikrostruktury byl determinován na základě analytických metod světelné a elektronové mikroskopie. Výsledky analýz byly použity pro nástin optimalizačních kroků technologického zpracování zkoumaného výkovku.

Keywords: materiálově-technologické modelování, C45, rychlost ochlazování, mikrostruktura

Zpět na výpis příspěvků