Využití technologie kalení do zápustky při zpracování TRIP oceli

Jirková Hana - University of West Bohemia (Czech Republic)

Vícefázové oceli typu TRIP jsou pro svou vlastnost pohlcovat deformační energii při nárazu využívány jako bezpečnostní prvky v konstrukci automobilů. Jednou z možností jak tyto přesné plechové díly vyrábět představuje technologie presshardening. Vlastnosti TRIP ocelí jsou vedle specifického legování, které je ve většině případů provedeno manganem a křemíkem, dány i vhodnými parametry tepelného zpracování. Klíčový parametr zpracování představuje výdrž na teplotě bainitické přeměny, při které dochází nejen k tvorbě bainitu, ale i stabilizaci zbytkového austenitu. Tato prodleva je pro použití v praxi technologicky náročná. Proto byla experimentálně ověřena možnost zpracování tohoto typu ocelí technologií kalení do zápustky.
Pomocí materiálově-technologického modelování byly sestaveny modely odpovídající teplotnímu profilu technologie kalení do zápustky, které byly odzkoušeny na nízkolegované oceli CMnSi. V experimentálním programu byl zjišťován vliv teploty nástroje v rozmezí teplot RT až 550°C i vliv různé rychlosti ochlazování na vývoj struktury a mechanických vlastností. Tím byly získány směsné struktury od feriticko-martenzitických až po feriticko-martenziticko-bainitické s různým podílem zbytkového austenitu. Meze pevnosti se pohybovaly v intervalu 730 až 1300 MPa s tažnostmi 24 až 9%.

Klíčová slova: TRIP ocel, zbytkový austenit, kalení do zápustky

Zpět na výpis příspěvků