Zvýšení životnosti nástrojů na sekání dřeva zmrazováním

Kolář Zdeněk - Pilana Tools (Czech Republic)

V článku se popisují dosavadní zkušenosti se zkouškami životnosti nástrojů na obrábění dřeva.
Jsou popsány jednotlivé způsoby tepelného zpracování s upozorněním na důležité aspekty jak samotného tepelného zpracování tak i prováděných řezných zkoušek.Krátce jsou také obecně zmíněny mechanické hodnoty zmrazovaných nožů.
Dále jsou uvedeny snímky mikrostruktur úspěšných nástrojů a výsledky řezných zkoušek.

Zpět na výpis příspěvků