Měření hloubky tepelně zpracované vrstvy

Zapletal Roman - TSI System s.r.o. (Czech Republic)

Hodnocení hloubky tepelně zpracované vrstvy je významná zkouška pro stanovení správného tepelného zpracování kovových dílů. Podle četnosti a důležitosti této zkoušky je možné zvolit některou z uvedených instrumentací pro její provádění. Jednoduché řešení pro zjišťování hloubky tepelně zpracované vrstvy představuje klasický tvrdoměr doplněný o kameru a programové vybavení, umožňující ruční měření průběhu tvrdosti. Dokonalé řešení pro měření tvrdosti představuje automatický měřicí systém, umožňující liniové, plošné a sériové měření zkoušených dílů. Je-li rozhodující rychlost měření hloubky tepelně zpracované vrstvy, je vhodné využít speciální tvrdoměr, který stanoví hloubku vrstvy z jediného vtisku.

Zpět na výpis příspěvků