NADCA 207-2016 jako návod pro systém řízení jakosti tepelného zpracování ocelí pro práci za tepla

Stanislav Jiří - JST Consultancy (Czech Republic)

Nadca 207-2016 je dokument vypracovaný severoamerickou asociací pro tlakové lití a stanovuje akceptační kritéria pro nákup oceli, pro tepelné zpracování a pro navařování. Samotný dokument velmi detailně popisuje postupy pro výše uvedené oblasti, nicméně pro to, aby tento dokument byl prakticky využitelný je nutno uvést do praxe systém řízení výroby forem pro tlakové lití, který tyto postupy uvede do praktického života. A to jak pro dodavatele oceli, pro provozy tepelného zpracování, tak i pro nástrojárny a uživatele forem. V přednášce jsou uvedeny některé principy, které je nutno aplikovat tak, aby výsledek celého procesu byly nástroje s očekávanou životností.

Zpět na výpis příspěvků