Zkušenosti s uplatněním normy NADCA v zakázkové kalírně

Tesárková Klára - Bodycote HT, s.r.o. (Czech Republic

Životnost forem pro tlakové lití je významně ovlivněna aplikací optimálních materiálů, správně provedeného tepelného zpracování a kontrolních mechanismů. Volba materiálu, požadavky na tepelné zpracování a jeho kontrola je nastíněna v normě NADCA, poslední revize z roku 2016. Kontrolní mechanismy však nejsou výrobci vložek příliš využívány a tím zůstává i velmi často utajena kvalita či nekvalita materiálu vstupujícího do procesu.
Otázka jakosti materiálu a provedeného tepelného zpracování je mnohdy položena až v okamžiku objevení problému např. v podobě vad na povrchu vložky nebo nedostatečné životnosti. Příspěvek představuje dlouholeté zkušenosti kalírny s testováním materiálů pro tlakové lití a výsledky těchto kontrolních procesů pro nejčastěji používané oceli.

Zpět na výpis příspěvků