Objemově neúplná fázová transformace v Ti grade 2

Tesař Karel - Struers GmbH (Czech Republic)

Fázové transformace v kovových materiálech jsou často nejdůležitějším efektem, který je možné zkoumat v souvislosti s tepelným zpracováním nebo přehřátím konstrukční součásti. V ojedinělých případech, kdy je teplotně vyvolaná fázová transformace přerušena předtím, než je transformován celý objem materiálu, mohou vznikat atypické mikrostruktury. Tyto mikrostruktury mají často nevýhodné vlastnosti a proto je nutné materiál detailně charakterizovat. V této práci tento fenomén demonstrujeme na komerčně čistém titanu. Je také ukázána a diskutována přítomnost železem stabilizované β-Ti fáze a γ-TiH hydridu.

Zpět na výpis příspěvků