Analýza vlivu odlišné výšky během 3D tisku na dílech z maragingové oceli MS1 před a po tepelném zpracování

Jirková Hana - University of West Bohemia (Czech Republic)

Aditivní technologie představují v současné době rychle se rozvíjející odvětví, které nachází uplatnění v různých oblastech průmyslu. Při správně navržených parametrech tisku včetně vhodně zvolených podpor je možné vyrábět tvarově složité součásti. Pro získání součástí s požadovanými mechanickými vlastnostmi je nutné po 3D tisku provést tepelné zpracování, které vedle zajištění potřebné mikrostruktury vede i k odstranění vnitřního pnutí. Jedním z faktorů, který je nutné také brát v úvahu během návrhu procesu tisku je výška jednotlivých dílů umístěných na platformě. Právě rozdílná výška některých dílů vede k tvorbě výrazného přechodu, který je patrný během metalografického pozorování.
Z prášku maragingové oceli MS1 byl na platformě, na které byly tištěny i další díly, vytištěn díl výrazně přesahující ostatní svou výškou. Tisk byl proveden metodou přímého spékání kovového prášku (DMLS). Bylo provedeno metalografické hodnocení vytištěného dílu včetně měření tvrdostních profilů. Poté následovalo rozpouštěcí žíhání s různou dobou výdrže. Výsledky ukazují, že žíhání na teplotě 820°C vede k odstranění přechodu samostatně tištěného dílu a odstraňuje skokovou změnu vlastností způsobenou tiskem koncentrovaným pouze na jednu součást.

Klíčová slova: 3D tisk, maragingová ocel, žíhání

Zpět na výpis příspěvků