Austenitometr – Přenosný Mössbauerův spektrometr pro rychlé a nedestruktivní stanovení množství austenitu

Pechoušek Jiří - Univerzita Palackého v Olomouci (Czech Republic)

V uvedené přednášce představíme využití Mössbauerovy spektroskopie při určování množství austenitu v ocelích. Tato jaderná analytická metoda umožňuje rychlé určení množství austenitu ve vzorku cca do 10–20 minut s dostatečnou přesností. Standardní režim analýzy umožňuje určení poměru austenit-ferrit s vysokou přesností již po několika hodinách příp. dnech měření pro laboratorní výzkum nebo průběžnou kontrolu kvality. Mössbauerova spektroskopie v odrazové geometrii umožňuje nedestruktivní analýzy při studiu jak rozměrných tak i malých vzorků, a je schopna kvantifikovat relativní zastoupení fází austenitu a feritu na základě jejich rozdílných magnetických vlastnost způsobem, který je relativně nezávislý na tvaru, velikosti a orientaci částic. Touto metodou lze „sledovat“ i atomy železa mající různé sousední prvky v rámci struktury slitin železa.

Zpět na výpis příspěvků