Měření koncentrace plynů v kalírnách

Landa Milan - Ing. Milan Landa ( Czech Republic)

Vývoj elektroniky pro sledování životního prostředí přinesl nové možnosti měření pecních atmosfér a detekce jejich úniku na kalírnách. Měření ukázala, že jsou reálně překračovány povolené koncentrace kysličníku uhelnatého, aniž by o tom tušili jak pracovníci, tak vedení provozu. Nové senzory a přístroje nabízí možnost, jak toto nebezpečí indikovat a minimalizovat při nízkých nákladech a přináší zjednodušení při kontrole vlastností pecních atmosfér.

Zpět na výpis příspěvků