Některé aspekty kryogenního zpracování nástrojových ocelí.

Kolář Zdeněk - Pilana Knives a.s. Hulín (Czech Republic)

Článek popisuje problémy spojené se zkoumáním změn struktury po kryogenním zpracování kalených nástrojových ocelí. K zlepšení tohoto stavu je použita metalografická pila, kdy jsou použity různě zpracované vzorky a sledované změny struktury je možno sledovat za pomoci akustických jevů vznikajících při samotném řezání.
V další části je věnována pozornost kvalitě povrchu zkoumaných vzorků.

Zpět na výpis příspěvků