Optimalizace čistícího procesu

Konvalinka Roman - SurTec ČR, s.r.o. (Czech Republic)

Nezbytnou součástí moderního strojírenství a povrchových úprav je řada čistících kroků. Při navrhování technologického postupu výroby je nezbytné se zamýšlet nejen nad požadovanou kvalitou čistotou, ale i ekonomikou výroby. Zjednodušeně platí, že čím vyšší nároky na čistotu dílů, tím vyšší náklady musíme vynaložit. Nejedná se pouze o přímé náklady na chemii, ale i na zařízení, pracnost výroby, vícenáklady dané zmetkovitostí a likvidací odpadů. Správná optimalizace vede nejenom k dostatečné kvalitě, ale i příznivým výrobním nákladům.

Zpět na výpis příspěvků