Pokročilá materiálografie a měření tvrdosti: Fázové transformace v titanu – KOMERČNÍ

Tesař Karel - Struers GmbH (Czech Republic)

V této práci se zaměřujeme na komerčně čistý titan. S pomocí produktů Struers je provedena úplná charakterizace mikrostruktury pro tento materiál. Mimo vědeckých výsledků je důraz kladen také na metodiku materiálografické přípravy a měření tvrdosti. Běžné problémy přípravy vzorků jsou diskutovány a jsou navrženy jejich řešení. Sortiment produktů Struers je plně využit pro širokou škálu charakterizačních technik pro tento materiál. Jsou předvedeny výsledky efektivní přípravy pro světelnou mikroskopii a skenovací a transmisní elektronovou mikroskopii.

Zpět na výpis příspěvků