Porovnání vlastností nástřiku NiCrBSi přetaveného elektronovým svazkem při různém způsobu vychylování

Matlák Jiří - VUT v Brně (Czech Republic)

Tepelné zpracování termicky nanášených nástřiků může vést ke zlepšení mechanických vlastností materiálu. Slitina NiCrBSi profituje především z přetavení předem naneseného nástřiku. Technologie elektronového svazku umožňuje dobré ovládání procesu a výsledky zpracování závisí i na zvoleném způsobu vychylování EB. Testovány byly čtyři techniky vychylování – 6 bodů, linka, pole a meandr. Přetavením dochází ke snížení porozity a vytvoření tří strukturních zón s různým chemickým složením a tvrdostí. Způsob vychylování ovlivňuje především riziko vzniku trhlin a podíl jednotlivých strukturních zón. Přetavením klesá povrchová drsnost a zvyšuje se odolnost proti opotřebení.

Zpět na výpis příspěvků