Použití za tepla tvářených ocelí v automobilové karoserii a jejich bodové odporové svařování

Kučera Vojtěch - University of Chemistry and Technology in Prague (Czech Republic)

Za tepla tvářené oceli dosahují pevnosti až 2000 MPa a nachází uplatnění převážně pro bezpečností prvky karoserie s vysokou odolností proti nárazu. Tyto oceli zvyšují bezpečnost posádky a zároveň umožnují redukci tloušťky plechů, a tedy snížení hmotnosti konstrukce celého vozu. Z tohoto důvodu jejich podíl v automobilové karoserii neustále narůstá. V současné době se pro tváření za tepla nejčastěji využívá ocel s označením 22MnB5 s povlakem Al-Si. Hlavní funkcí povlaku Al-Si je ochrana oceli proti oduhličení a oxidaci při tepelném zpracování. Během tepelného zpracování však dochází ke změnám v chemickém a fázovém složení povlaku, které silně závisí na podmínkách procesu. Právě toto proměnlivé složení způsobuje řadu komplikací při technologiích spojování, konkrétně bodovém odporovém svařování. Z tohoto důvodu je snaha nahradit povlak Al-Si, povlaky na bázi zinku, jež se v převážně většině užívají jako povrchová ochrana automobilové karoserie proti korozi.
Poděkování:
Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT č. 21-SVV/2019).

Zpět na výpis příspěvků