Slitiny Fe-Al-Si pro aplikace ve spalovacích motorech

Novák Pavel - University of Chemical Technology in Prague (Czech Republic)

Aluminidy železa jsou po léta považovány za materiály vysoce odolné vůči vysokoteplotní oxidaci na vzduchu a v prostředí sloučenin síry. Předchozí výzkum našeho týmu ukázal, že lze oxidační odolnost na vzduchu ještě výrazně vylepšit přídavkem křemíku. Slitiny Fe-Al-Si mají rovněž výborné mechanické vlastnosti za vysokých teplot. Dosud však nebyla u tohoto typu slitin studována odolnost v prostředí simulujícím spaliny. Tato práce je zaměřena na popis oxidační odolnosti v atmosféře oxidu uhličitého, který je hlavní složkou spalin. Dále byla stanovena tepelná stabilita při dlouhodobém žíhání v tomto prostředí.

Zpět na výpis příspěvků