Tepelné zpracování a průmysl 4.0 a jejich vazby na ERP systémy

Stanislav Jiří - JST Consultancy (Czech Republic)

Již několik let je diskutován problém Průmysl 4.0 a jeho vztah k totální digitalizaci procesů v podmínkách tepelného zpracování. Nicméně kromě výjimek jako je např. řízení TPM nebo sběr procesních dat není jasně specifikováno, co je cílem této digitalizace.

Bez ohledu na to, jak jsou stanovena základní kritéria pro Průmysl 4.0 v podmínkách provozu tepelného zpracování je zřejmé, že primárním cílem je ekonomizace výroby ve všech rovinách. Jedná se tedy o provázanost technických a ekonomických dat. Detailněji je tento problém řešen v této přednášce včetně rámcové analýzy dostupnosti softwarových řešení na trhu.

Zpět na výpis příspěvků