Tepelné zpracování aditivně vyrobené maraging oceli

Kučerová Ludmila - University of West Bohemia in Pilsen, RTI (Czech Republic)

Aditivní technologie představují moderní metodu zpracování kovů, pomocí které lze vyrábět poměrně složité tvary produktů bez potřeby speciálních nástrojů a s minimálními ztrátami materiálu. Díky specifickým teplotním podmínkám vznikají v aditivně vyrobených součástech velmi neobvyklé mikrostruktury a velké vnitřní pnutí. Z těchto důvodů je obvykle potřeba provést následně ještě tepelné zpracování na uvolnění vnitřního pnutí a úpravu mikrostruktury a mechanických vlastností. V tomto příspěvku budou představeny základní metody tepelného zpracování tištěné maraging oceli a jejich vliv na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti. Aditivním zpracováním byla na maraging oceli získána velmi jemná buněčná mikrostruktura se zbytkovým austenitem vyloučeným na hranicích buněk, pevností cca 1100 MPa a tažností 11%. Následným tepelným zpracováním byla částečně nebo zcela odstraněna původní buněčná mikrostruktura a díky různé míře precipitace byly dosaženy pevnosti v rozmezí 1050 MPa – 2100 MPa a tažnosti 5% – 15%.

Zpět na výpis příspěvků