Tepelné zpracování austenitické oceli se zvýšeným obsahem boru

Kříž Antonín - University of West Bohemia in Pilsen (Czech Republic)

V současné době jsou v automobilovém průmyslu populární oceli s obsahem boru. Typickým představitelem je ocel 22MnB5. V této oceli je 0,0008 až 0,005 %B. Již tato koncentrace způsobí změnu chování při rychlém ochlazení, které vyvolá zákalné struktury i bez nutné vyšší koncentrace uhlíku. Tento článek popisuje vliv bóru v ocelích při koncentraci převyšující 1 %B. Nejedná se o obyčejné uhlíkové oceli, ale austenitické oceli na bázi AISI 304 + 1,2 až 1,6 %B. Tyto specifické oceli mají také specifické využití, a to jako kazety (koše) v kontejnerech na vyhořelé jaderné palivo. Tento článek se věnuje vlivu tepelného zpracování – homogenizačního žíhání. Po ohřevu nad 1050 °C dochází ke změně rozložení boridů, ale také k homogenizaci koncentrace dalších prvků. To se projeví ve změně struktury, ale také v mechanických vlastnostech tepelně zpracovaných odlitků. Článek popisuje nejen praktické výsledky stanovené experimentálním programem, ale tyto poznatky jsou dány do souvislostí s provedenou rešerší i zkušenostmi pracovníka, který tuto ocel kdysi v ocelárně Poldy Kladno vyvíjel.

Klíčová slova:
ATABOR, tepelné zpracování, kontejnery na jaderné palivo

Zpět na výpis příspěvků