Tvorba mikrostruktury během kryogenního zpracování Cr-V ledeburitické oceli

Jurči Peter - Slovak University of Technology in Trnava (Slovak Republic)

Přestože se kryogenního zpracování široce používá v různých průmyslových odvětvích více než 100 let, byly metalurgické principy mikrostrukturních změn objeveny až v posledních několika letech. Bylo provedeno mnoho experimentálních prací s cílem popsat, co se děje v mikrostrukturách ložiskových ocelí, chromových nástrojových ocelí pro práci za studena a v chrom-vanadových ledeburitických ocelích, pokud jsou podrobeny zpracování v teplotním rozmezí 4 – 273 K a pro různé doby trvání. Získané výsledky ukazují, že změny v mikrostruktuře a tím i v mechanických vlastnostech nezávisí pouze na použitém režimu zpracování, ale úzce souvisí s chemickým složením oceli. Tento článek je zaměřen na popis toho, co se stane, když se 7% Cr – 6% V ledeburitická ocel podrobí kryogennímu zpracování při různých teplotně-časových režimech.

Zpět na výpis příspěvků