Vliv zrychlených mikrostrukturních dějů na houževnatost a únavové chování zušlechtěné pružinové oceli 51CrV4

Kotous Jakub - COMTES FHT a.s. (Czech Republic)

Snaha urychlit výrobní procesy má za příčinu v první řadě ušetřit finanční náklady. Avšak ne vždy to jde. Často mezi časovou náročností a výslednou kvalitou platí přímá úměra. Tak tomu je i u žíhání na měkko. Toto sferoidizační žíhání je řízené difúzním tokem atomů a proto je časově velmi náročné. Při zkracování výdrží klesá i poměr sferoidizovaných karbidů. Vývoj a optimalizace pecního žíhání na měkko přinesla pokrok a pomocí částečné nebo úplné austenitizace lze z celkové doby procesu ušetřit pár hodin. Přesto se stále jedná o několika hodinové zpracování. Vývoj a výzkum zrychlené sferoidizace ASR (Accelerated Spheroidisation and Refinement) v COMTES FHT dokázal provést sferoidizační zpracování v řádech minut. Proces ASR využívá rychlých indukčních ohřevů a cyklování kolem teploty Ac1 nebo jej je možné dosáhnout pomocí termomechanického zpracování. Díky absenci dlouhých výdrží nestihne zhrubnout zrno ani karbidy a výsledná struktura je v porovnání s žíháním na měkko mnohem jemnější. To má dopad jak na samotný průběh kalení, tak na finální mechanické vlastnosti.
Tento experiment je zaměřen na porovnání mechanických vlastností v zušlechtěném stavu po zrychlené sferoidizaci ASR a konvenčního žíhání na měkko. Velká pozornost je věnována vlivu na lomovou houževnatost a únavové chování materiálu. Experimentálním materiálem byla zvolena pružinová ocel 51CrV4.

Zpět na výpis příspěvků