Výběr vhodného režimu žíhání pro uvolnění pnutí a stabilizaci struktury slitiny Ti6Al4V připravené 3D tiskem metodou SLM

Roudnická Michaela - University of Chemical Technology in Prague (Czech Republic)

Při zpracováním slitiny Ti6Al4V 3D tiskem metodou SLM (selektivního tavení kovového prášku laserovým paprskem) vznikají v materiálu vysoká pnutí v důsledku vysokých teplotních gradientů mezi právě taveným mikroobjemem prášku a již zhutnělým materiálem. Ochlazovací rychlosti tak dosahují řádově až 108 °C/s. Při těchto rychlostech probíhá bezdifúzní martenzitická transformace, která rovněž přispívá k vnitřnímu pnutí v materiálu. Vysoká vnitřní pnutí mohou představovat problém již během samotné výroby; mohou se projevit praskáním výrobků, deformacemi tenkých částí apod. I u bezdefektních výrobků však vnitřní pnutí negativně ovlivňují jejich vlastnosti, zejména snižují tažnost. Proto je žádoucí po samotném 3D tisku zařadit tepelné zpracování, které pnutí sníží a metastabilní martenzitickou strukturu přemění na stabilní. Důsledkem tepelného zpracování je nárůst tažnosti na úkor pevnosti. Předmětem tohoto příspěvku je nalezení takového režimu tepelného zpracování, které poskytne nejlepší kombinaci mechanických vlastností.

Zpět na výpis příspěvků