Výhody a vlastnosti laserem kalených povrchů

Němeček Stanislav - RAPTECH s.r.o. (Czech Republic)

Příspěvek shrnuje poznatky studia vlastností a chování laserem kalených povrchů. Bude uveden vliv kalení na životnost a tribologickou odolnost forem a dalších strojních dílů. Dále je popsán vliv procesních parametrů na zbytková napětí, jejich směr a velikost, a s tím související chování po stránce deformací, únavového chování při cyklickém zatěžování atd.

Zpět na výpis příspěvků