Využití zařízení pro inkrementální tváření kruhových tyčí HDQT-R 30-12 k tepelnému a termo-mechanickému zpracování ocelí

Peković Michale - University of West Bohemia in Pilsen (Czech Republic)

Průmyslové válcovny v dnešní době využívají pro redukci průměrů kruhových tyčí konvenční technologie podélného válcování. Stroje používané v těchto válcovnách jsou většinou jednoúčelové a nejsou doplněny moduly pro další tepelné zpracování vývalku ihned po tváření. Experimentální zařízení pro inkrementální tváření kruhových tyčí HDQT-R 30-12 je určeno k redukci průměru tyčového materiálu technologií kosého válcování, která je vhodná pro tváření širokého spektra ocelí, od uhlíkové až po ušlechtilé konstrukční oceli a také pro obtížně tvařitelné materiály. Vysoká modularita celého zařízení umožňuje zařadit přímo za tváření krok tepelného zpracování pomocí různých modulů. Díky uspořádání modulů lze po válcování vývalek prudce ochladit na požadovanou teplotu vodní sprchou nebo ve vodní lázni, nebo vložit do pece pro dohřev či výdrž na teplotě. Díky tomuto uspořádání je zařízení schopno produkovat válcové, kuželové a jiné rotačně symetrické tvary s přímou podélnou osou a s různými variantami tepelného zpracování. Po celé délce válcovací trati jsou umístěny senzory snímající teplotu vývalku, síly a momenty ve válcovací stolici a další data. Z těchto dat je možné zjistit přesný průběh termo-mechanického zpracování a případně navrhnout úpravu procesu zpracování pro dosažení lepších mechanických vlastností materiálu. Příspěvek se zabývá možnostmi termo-mechanického zpracování konvenční oceli 42CrMo4 a experimentální oceli 42SiCr s využitím různých postupů tepelného zpracování po válcování za tepla.
Keywords: tváření, tepelné zpracování, vysokopevné oceli, kosé válcování

Zpět na výpis příspěvků