Nadca a 3D tisk

Stanislav Jiří - JST Consultancy (Czech Republic)

Nadca vydala svoji novou publikaci č. 550 na téma „Tooling Certification for Die Casting, Die components fabricated by Additive Manufacturing“. Očekáváním byla specifikace AM technologií aplikovaných na díly forem pro t l akové lití, obdobně jako u Nadca 207, s doporučením pro výběr metody tisku, tiskových parametrů, pro výběr práškových materiálů a post procesů nutných pro maximalizaci životnosti dílů z hlediska tepelné únavy, včetně testování výsledku tisku. Obsah této specifikace a její dopady na výrobu forem pro tlakové lití je diskutován v přednášce.

Zpět na výpis příspěvků