Vliv zpracování na strukturu a vlastnosti slitin hliníku s prvky z redukovaných hlubokomořských konkrecí – POSTER

Tsepeleva Alisa - University of Chemical Technology in Prague (Czech Republic)

Legování čistého hliníku produktem redukce hlubokomořské konkrece na bázi manganu přináší do výzkumu nový druh hliníkových slitin. Za účelem zkoumání strukturních a fázových změn byly původně lité vzorky daných slitin podrobeny sadě moderních operací práškové metalurgie. Na začátku práce byly technologií rychlého tuhnutí připraveny tenké kovové pásky, které byly dál zpracovány mletím v kryogenní atmosféře a slinováním v plazmatu. Byla popsána mikrostruktura, fázové a chemické složení slitin, změřeny jejích tribologické vlastnosti. Mechanické vlastnosti získaných materiálů byly otestovány pomocí zkoušek v  tlaku a v ohybu. Realizací zkoušky tepelné stability byla otestována reakce slitin na tepelné namáhání a kvantitativně ohodnocena měřením tvrdosti před a po zkoušce.

This research was financially supported by Czech Science Foundation, project No. 20-15217S.

Zpět na výpis příspěvků